Спасылкі на папулярныя праграмы і пераклады іх інтэрфейсаў на беларускую мову.
...ў Інтэрнэт, праз шырокі канал
выхадзі, мой народ, грамадою...
Якуб Колас, пэраасэнсаванае ;) 

Sid Meier's Civilization VI

  Падзелы сайта: 
Soft па-беларуску - папулярныя кампутарныя праграмы на беларускай мове!
Беларускія субтытры - субтытры на беларускай мове да мастацкіх фільмаў і мультфільмаў
• "Белазар" - беларуска-руска-беларускі перакладнік, зусім бясплатна!
• Ангельска-беларускі слоўнік для Lingvo
• Беларускі слоўнік моладзевага слэнгу
• Праверка беларускага правапісу для MS Office

 Зрабі сам па-беларуску: 

Restorator - тым, хто хоча і не ведае як перакладаць праграмы на родную мову (26.01.2004)
Multilizer - магутная прылада для стварэння перакладаў праграм (7.04.2006)
Patchwise Free - распаўсюд перакладаў без праблем (17.04.2006)
UltraEdit-32 - погляд углыб: непасрэднае рэдагаванне файлаў і hex-рэдактары (19.04.2006)
Распакавальнікі - спуск у глыбіню: аналіз і распакоўка выканальных файлаў (20.04.2006)
Belazar Clipboard Translator - паскараем перакладанне! (20.04.2006)
FineReader вачамі беларуса (02.10.2012)

• "Дурань на траіх!" – гульня ў падкiднога дурня
• "Тлумачальная крыжаванка" – гульня-крыжаванка

 Кароткі ангельска-руска-беларускі слоўнік кампутарных тэрмінаў 

Не прэтэндуючы на "праўду ў апошняй інстанцыі", прапаную сваё бачанне перакладаў некаторых кампутарных тэрмінаў на беларускую мову. Для параўнання даю таксама рускія эквіваленты. Апошні слупок - гэта беларускі кампутарны слэнг, для аматараў.


Рэдакцыя ад 10.10.2009г.

Ангельскае слова

Рускі пераклад

Беларускі пераклад

Кампутарны слэнг

about

о, о программе

пра/аб, пра праграму, аб праграме

absence

отсутствие

адсутнасць, нябытнасць, нястача

абсэнт

absent

отсутствовать

адсутнічаць, ня быць (яго няма, без яго, за яго нябытнасцю)

accept

принять

прыняць

акцэптаваць

access

доступ, Аксес (электронная БД)

доступ, Аксэс (электронная БД)

аксэс

accessibility

доступность

даступнасць

accessory

комплеткующие, комплектующее оборудование

начынне, камплектацыя, камплектаванне

account

учетная запись

уліковы запіс

акаўнт

acoustic systems

колонки, акустические системы

калонкі, акустычныя сістэмы

activate

активировать, активизировать

актываваць, актывізаваць

active

активный

актыўны, дзейсны

active connection

активное соединение

дзейснае злучэнне

active window

активное окно

актыўнае акно

add

добавить

дадаць

address

адрес

адрас

advanced

продвинутый

прасунуты

alignment

выравнивание

раўнанне, выраўноўванне, выраўнаванне

always on top

расположить поверх всех окон, всегда сверху

размясціць па-над усімі вокнамі, заўсёды зверху

append

добавить, прибавить

дадаць

application

приложение

прыкладанне, праграма

аплікацыя

apply

применить

ужыць (штосьці), дастасаваць (да чагосьці)

architecture

архитектура

архітэктура

assembler

ассемблер

асэмблер

associated application

назначенное приложение

прызначанае прыкладанне

attached

прикрепленный

прымацаваны, далучаны

attachment

прикрепление

прымацаванне, далучэнне

атачмент

audioboard

аудиоплата, аудиокарта

аудыёплата, аудыёкарта

audiocard

аудиокарта, аудиоплата

аудыёкарта, аудыёплата

authentication

опознание, идентификация

апазнанне, ідэнтыфікацыя

аўтэнтыфікацыя

authenticity

подлинность, достоверность

сапраўднасць, пэўнасць

аўтэнтычнасць

auto-exit

автоматический выход, автоматическое завершение

аўтаматычны выхад, аўтаматычнае заканчэнне (завяршэнне)

auto-join

присоединить(ся)

далучыць, далучыцца

auto-repeat

автоповтор

аўтапаўтор

automatic scrolling

автоматическая прокрутка

аўтаматычная прагортка, пракрутка

autoscroll

автопрокрутка

аўтапрагортка, аўтапракрутка

аўтаскрулінг

available

доступный, доступно

даступны, даступна

дасяжны, дасяжна

avatar

аватара

аватара

аватар

back

назад

назад

backup

резервная копия, дублирование

рэзервовая копія, дубляванне

bad

плохой

дрэнны

bar

панель, линейка (чего-то)

панэль, радок, лінейка (чагосьці)

бар

blocklist

стопсписок, блоксписок

стопспіс, блокспіс

блокліст

body

тело

цела

bold

жирный

тоўсты

bookmark

закладка

закладка

bootable

загрузочный

загрузны

border

граница

мяжа, крэс

broken

испорченный

сапсаваны

browse

обзор

агляд

browser

обозреватель

агляднік, аглядальнік

броўзар, браўзар

built-in (database)

встроенная (база данных)

убудаваная (база дадзеных)

bus (system bus)

шина (системная шина)

шына (сістэмная шына)

button

кнопка

кнопка, гузік

батон

cancel

отмена, отменить

адмена, адмяніць, скасаваць

caption

надпись, заголовок

надпіс, загаловак, шыльда

cascading menu

подчиненное, иерархическое меню, подменю

падпарадкаванае, іерархічнае меню, падменю

case

случай

выпадак

case (computer case)

корпус (компьютера)

корпус (кампутара)

case sensitive

чувствительный к регистру (букв)

адчувальны да рэгістру (літараў)

central processing unit (CPU)

центральный процессор (ЦП)

цэнтральны працэсар (ЦП)

проц, камень

changed

измененный

зменены

character

символ

знак

check

проверять, проверить

правяраць, праверыць

check box

флажок, галочка, птичка, маркер, отметка

сцяжок, галачка, птушка, маркер, пазнака

чэкбокс, опцыя

choose

выбирать, подбирать, выбрать, подобрать

выбіраць, абіраць, падбіраць, выбраць, абраць, падабраць

clear

очистить

ачысціць

click

щелкать, щелчок

пстрыкаць, пстрычка

клікаць, клік

clipboard

буфер обмена, карман

буфер абмену, кішэня

clock frequency

тактовая частота

тактавая частасць, чашчыня

close

закрыть

закрыць (але зачыніць акно)

Close button

кнопка "Закрыть"

кнопка "Закрыць" (але акно "Зачыніць")

code

код, кодировать

код, кадаваць

coding

кодирование

кадаванне

кодынг

collapse (outline)

свернуть

згарнуць

column heading

заголовок столбца

загаловак слупка

command button

кнопка (командная, функциональная, операционная)

кнопка (камандная, функцыянальная, аперацыйная)

comment

комментарий

каментар

комент

common

обычный, общий

звычайны, агульны

compatibility

совместимость

сумяшчальнасць

component

компонент

кампанент, складнік

computer

компьютер

кампутар

connect

соединять

злучаць

connection

соединение, подключение

злучэнне, падлучэнне

канэкт

contact

контакт

кантакт

content

содержание

змесціва

кантэнт

context menu

контекстное (всплывающее) меню

кантэкстнае (усплывальнае, усплыўное) меню

control

управлять

кіраваць

control items, controls

элементы управления

элементы кіравання

контралы

controller

контроллер

кантролер

copy

копировать

капіяваць, капіраваць

copy here

копировать сюда

капіяваць сюды

copying

копирование

капіяванне, капіраванне

копінг

correct

исправлять, корректировать

правіць, карэктаваць

create

создавать, создать

ствараць, стварыць

creator

создатель

стваральнік

CRT monitor (cathode-ray tube monitor)

ЭЛТ-монитор (монитор на электронно-лучевой трубке)

ЭПТ-манітор (манітор на электронна-прамянёвай трубцы)

current

текущий

бягучы

cursor

курсор (мыши), указатель, индикатор записи БД

курсор (мышы), паказальнік, індыкатар запісу БД

customize

настройка, настроить "под себя", настройки пользователя

наладка, наладзіць "для сябе", налады карыстача

cut

вырезать

выразаць

damaged

поврежденный

пашкоджаны

data

данные

дадзеныя

decline

отторгать, отклонять, отторгнуть, отклонить

адрыньваць, адхіляць, адрынуць, адхіліць

decode

декодировать

дэкадаваць

decoding

декодирование

дэкадаванне

дэкодынг

decryption

расшифровка

расшыфроўка, расшыфраванне

дэкрыпцыя

default

по умолчанию, стандартная настройка, предопределённое значение

агадана, стандартная налада, агаданае значэнне

па змаўчанні

default button

кнопка по-умолчанию, заранее выбранная кнопка, срабатывающая при нажатии клавиши Enter

агаданая кнопка, загадзя абраная кнопка, якая спрацоўвае па націску клавішы Enter

кнопка па змаўчанні

delete

удалить

выдаліць

deleted

удаленный

выдалены

deleting

удаление

выдаленне

description

описание

апісанне

desktop

рабочий стол

працоўны стол

дэсктоп

destination

назначение, адресат

прызначэнне, адрасат

дэстынацыя

device

устройство

прылада

дэвайс

dialog box

диалоговое окно, модальное окно

дыялогавае акно, мадальнае акно

digit

цифра

лічба

direct

прямой, непосредственный

просты, безпасярэдні, непасрэдны

directory

каталог

каталог

дырэкторыя

disability

люди с нарушениями подвижности, зрения или слуха

людзі з парушэннямі рухомасці, зроку ці слыху

disjoint selection

несвязное выделение

няскладнае, нязвязнае вылучэнне

disk

диск

дыск

diskette

дискета

дыскета

display

показывать, показать, отображать, отобразить

паказваць, паказаць, адлюстроўваць, адлюстраваць

dock

пристыковать, стыковочный узел, закрепить, расположение

прыстыкаваць/суточыць, стыкоўны/суточны вузел, замацаваць, месцаванне

document window

окно документа

акно дакумента

dot

точка

кропка

double-click

двойной щелчок, дважды щелкнуть

падвойная пстрычка, двойчы пстрыкнуць

дабл-клік

download

загружать, закачивать

загружаць, запампоўваць

downloading

загрузка, закачка

загрузка, запампоўка

даўнлодынг

drag

перетащить (объект), переместить курсор при нажатой кнопке мыши

перасунуць (аб'ект), перасунуць курсор пры націснутай кнопцы мышы

drag-and-drop

перетаскивание, буксировка, перетащить, перетащить-и-оставить, оттащить-и-бросить

перасоўванне, буксоўля, перасунуць, перасунуць-і-пакінуць, перасунуць-і-кінуць

drive

привод

прывад

драйв

driver

драйвер

драйвер

drop-down combo-box

поле ввода с раскрывающимся списком, поле ввода с выбором

поле ўводу са спісам расчынення, поле ўводу з выбарам

drop-down list

раскрывающийся список, выпадающий список

спіс расчынення, выпадны спіс, спіс выпадзення

drop-down menu

выпадающее меню, раскрывающееся меню

выпадальнае, выпадное меню, меню расчынення

ear-phones (head-phones)

наушники

слухаўкі, вушоўкі

edit

редактировать, править, изменить

рэдагаваць, правіць, змяніць

Edit menu

меню "Правка"

меню "Праўка"

editing

правка, редактирование, изменение

праўка, рэдагаванне, змяненне

эдытынг

embedded (audio, application)

встроенное (аудио, приложение)

убудаванае (аудыё, прыкладанне)

embedded (command, method)

вложенная (команда, метод)

укладзеная (каманда, метад)

embedded (object)

внедренный (объект)

укаранёны (аб'ект)

encrypt

зашифровать

зашыфраваць

encrypted

зашифрованный

зашыфраваны

encryption

зашифровка

зашыфроўка

энкрыпцыя

enter

ввод (клавиша), входить, войти

увод (клавіша), уваходзіць, увайсці

энтар, энтэр

error

ошибка

памылка, абмыла, хіба

example

пример

прыклад

Excel

Эксэль, Эксель (электронная таблица)

Эксэл (электронная табліца)

existing

существующий, имеющийся

існы, наяўны (не існуючы!)

exit

выход

выхад, выйсце

exit code

код возврата

код звароту

expand (an outline)

развернуть

разгарнуць

explore

просмотреть

прагледзець, праглядзець

explorer

просмотрщик, обозреватель

прагляднік, аглядальнік

эксплорар, эксплорэр

extended

расширенный

пашыраны

external

внешний

вонкавы, знешні

extract

извлечь, извлекать

выняць, вымаць

extracting

извлечение

выманне

favorites

избранное

абранае

фаварыты

Favorites menu

меню "Избранное"

меню "Абранае"

file

файл

файл

File menu

меню "Файл"

меню "Файл"

find

найти

знайсці

find next

найти далее

знайсці далей

finish

готово

гатова

firewall

охранный барьер, межсетевой экран

ахоўны бар'ер, міжсеткавы экран

брандмаўар, файрвол

floppy disk

гибкий диск

гнуткі дыск

флопі-дыск

floppy drive

дисковод

дыскавод

флопік, флопі-драйв

folder

папка

тэчка, папка

folder options

свойства папки

уласцівасці тэчкі

font

шрифт

шрыфт

фонт

font size

размер шрифта

памер шрыфта

font style

начертание шрифта

напісанне шрыфта, абрыс шрыфта

стыль шрыфта

format

форматировать, отформатировать

фарматаваць, адфарматаваць

forward

вперед, переслать (почту)

наперад, пераслаць (пошту)

frame

кадр (видео), рамка (на экране), пакет (в сети)

кадр (відэа), рамка (на экране), пакет (у сетцы)

frequency

частота

частасць, чашчыня, частата

function key

функциональная клавиша

функцыянальная клавіша

general

общий

агульны

генеральны

Go menu

меню "Перейти" или "Переход"

меню "Перайсці" або "Пераход"

group box

рамка группировки, группа

рамка групоўкі, група

handle

дескриптор

дэскрыптар

хэндл

hard disk

жесткий диск

жорсткі (цвёрды) дыск

хард-дыск

header

заголовок

загаловак

хідар

heading

заголовок

загаловак

help

справка, помощь

даведка, дапамога

хэлп

Help menu

меню "Справка"

меню "Даведка"

hide

скрыть

схаваць

hold

удерживать

утрымліваць, утрымоўваць

home

домашний, домой, к началу…

хатні, дадому, дамоў, дахаты, да пачатку…

home page

домашняя страница

хатняя старонка

хамяк

hot spot

острие (указателя)

лязо (паказальніка), выстрыё

хот-спот

hot zone

зона переноса, область взаимодействия

зона пераносу, вобласць узаемадзеяння

хот-зона

hour

час

гадзіна

hover

изменять цвет на

змяняць колер на

hyperlink

гиперссылка

гіперспасылка

гіперлінк

icon

значок, пиктограмма

значок, піктаграма

іконка

ignore

игнорировать

ігнараваць

ignored

игнорированный

ігнараваны

image

образ, изображение

выява, відарыс

inactive window

неактивное окно

неактыўнае акно

input

ввод, ввести

увод, увесці

insert

вставить, вставка

уставіць, устаўка

insertion point

место вставки

месца ўстаўкі

install

установить, устанавливать

усталяваць, усталёўваць

інсталяваць

integrate

интегрировать

інтэграваць

integrating

интегрирующий

інтэгравальны

integration

интеграция, интегрирование

інтэграцыя, інтэграванне

Internet

Интернет, Сеть

Інтэрнэт, Сеціва

interrupt

прерывание

перапын, перапыненне

interface

интерфейс, сопряжение

інтэрфейс, спалучэнне

italic

курсив

курсіў

item

элемент, пункт

элемент, пункт

ітэм

joystick

джойстик

джойсцік

key

клавиша, ключ

клавіша, ключ

кей

keyboard

клавиатура

клавіятура

клава, кейборда

label

метка, надпись, подпись

пазнака, надпіс, подпіс

landscape

альбомная

альбомная

letter

письмо, буква

ліст, літара

level

уровень

узровень

лэвэл, лэвел

licence

лицензия

ліцэнзія

link

связь, ссылка, связать

сувязь, спасылка, злучыць

Link Here

Ссылка сюда, связать

Спасылка сюды, злучыць

link path

путь ссылки, адрес гиперссылки

шлях спасылкі, адрас гіперспасылкі

linked object

связанный объект

злучаны аб'ект

liquid crystal display (LCD)

жидкокристаллический монитор (ЖК-монитор)

вадкакрысталічны манітор (ВК-манітор)

list

список

спіс

list box

список, список выбора

спіс, спіс выбару

list view

в виде списка

у выглядзе спісу

lock

замкнуть, закрепить

замкнуць, замацаваць

лок

log

журнал, протокол

пратакол, часопіс, дзённік, журнал

log off

выйти, завершить работу, завершить сеанс, завершение сеанса

выйсці, завяршыць/скончыць працу, завяршыць сеанс, завяршэнне сеансу

main memory

оперативная память

аператыўная памяць

manager

менеджер

мэнэджар, кіравальнік

manual

руководство

кіраўніцтва

мануал

manual link

связь, обновляемая по запросу

сувязь, якая абнаўляецца па запыце

manually

вручную, самостоятельно

ручна, уручную, самастойна

map drive

подключить диск

далучыць дыск

mark

пометить

пазначыць

maximize

развернуть, максимизировать

разгарнуць, максімізаваць

maximize button

кнопка развертывания, максимизации

кнопка разгортвання, максімізацыі

menu

меню

меню

menu bar

строка меню, полоса меню

радок меню, паласа меню

menu item

пункт меню

пункт меню

menu title

название меню

назва меню, назоў меню

message

сообщение

паведамленне

месага

message box

окно сообщения, диалог-предупреждение, диалог-вопрос

акно паведамлення, дыялог-папярэджанне, дыялог-запыт

microphone

микрофон

мікрафон

minimize

свернуть, минимизировать

згарнуць, мінімізаваць

minimize button

кнопка свертывания

кнопка згортвання

minute

минута

хвіліна

missing

отсутствующий

адсутны

mode

режим

рэжым

мода

modem (internal, external)

модем (встроенный, внешний)

мадэм (убудаваны, вонкавы)

modified

модифицированный, измененный

мадыфікаваны, зменены

modifier key

служебная клавиша (Ctrl, Shift и Alt)

службовая клавіша (Ctrl, Shift і Alt)

monitor

монитор

манітор

motherboard

системная (материнская) плата

сістэмная (мацярынская) плата

mouse

мышь, мышка

мыш, мышка

mousepad

коврик для мышки

дыванок/падложка для мышкі

move

переместить

перамясціць

moving

перемещение

перамяшчэнне

multifunction (device)

многофункциональное (устройство)

шматфункцыйная (прылада)

мультыфункцыйная (прылада)

multiple-selection list box

список множественного выбора

спіс множнага выбару

name

название, имя

назва, імя

names

названия, имена

назвы, імёны

netcard

сетевая карта

сеткавая карта

network

сеть

сетка

Network Neighborhood

Сетевое окружение

Сеткавае асяроддзе

new

создать, новый

стварыць, новы

next

далее, следующий

далей, наступны

no

нет

не

none

нет

няма

northbridge

северный мост

паўночны мост

notepad

блокнот

нататнік

number

число, номер

лік, нумар

object

объект

аб'ект

object linking and embedding (OLE)

связь и внедрение объектов

злучэнне і ўкараненне аб'ектаў

offset

смещение

соступ, збачэнне

афсэт

OK

OK (не Ok, не ok)

OK, добра

on line

через сеть или по сети, оперативно

праз сетку або па сетцы, аператыўна

анлайн

on line help

оперативная справка

аператыўная даведка

open

открывать, открыть

адкрываць, адкрыць (але адчыняць акно, адчыніць акно)

open with

открыть с помощью

адкрыць з дапамогай

option button

переключатель, кнопка альтернативы

перамыкач, пераключальнік, кнопка альтэрнатывы

options

настройки

налады

опцыі

outline

структура, контур

структура, абрыс

page setup

параметры страницы

налады старонкі

palette window

окно палитры

акно палітры

pane

окно

акно

panning

сдвиг

зрух, ссоўванне

parameters

параметры

параметры

partition

раздел

падзел

партыцыя

password

пароль

пароль

paste

вставить

уставіць

paste link

вставить связь

уставіць сувязь

paste shortcut

вставить ярлык

уставіць цэтлік

paste special

специальная вставка

адмысловая ўстаўка, спецыяльная ўстаўка

path

путь, полный адрес

шлях, поўны адрас

pause

пауза (в плеере), приостановить

спын, паўза (у плэеры), прыпыніць, перапыніць

peripheral (unit)

периферийное (устройство)

перыферыйная (прылада)

pixel

пиксел, пискель, точка изображения

піксел, піксель, кропка відарысу

pixelization

пикселизация, укрупнение пикселов

пікселізацыя, узбуйненне пікселаў

platform

платформа

платформа

play

воспроизведение, воспроизвести, проигрывание, проиграть

прайграванне, прайграць

плэй

player

плеер, проигрыватель

плэер, прайгравальнік

plug-in

подключаемый модуль

убудова, падлучальны модуль

плагін

point

точка, указать на…

пункт, паказаць на…

поінт

pointer

указыватель, указатель, указка

паказвальнік, паказальнік, указка

поінтар, поінтэр

pop-up menu

всплывающее меню

усплывальнае меню

папап-меню

pop-up window

всплывающее окно

усплывальнае акно

portrait

книжная

кніжная

power supply unit (PSU)

блок питания (БП)

блок сілкавання (БС)

power supply

питание, электропитание

сілкаванне, электрасілкаванне

preferences

настройки, предпочтения

налады, перавагі

прэферэнцыі

press

жать, нажимать

ціснуць, націскаць

preview

предварительный просмотр, предпросмотр, предосмотр

папярэдні прагляд, прадпрагляд, прадагляд

прэв'ю

preview area

область предосмотра

вобласць прадагляду

previous

предыдущий

папярэдні

primary window

основное окно, главное окно

асноўнае акно, галоўнае акно

print

печать, печатать

друк, друкаваць

print here

печатать здесь

друкаваць тут

printer (laser, ink-jet, dot-matrix)

принтер (лазерный, струйный, матричный)

друкарка, прынтар (лазерны, струменевы, матрычны)

прынтэр

printing

печать, печатание

друк, друкаванне

прынтынг

process

процесс, ход, течение

працэс, хада, бег

processor

процессор

працэсар

productivity

производительность, продуктивность

прадукцыйнасць

Programs menu

меню "Программы"

меню "Праграмы"

progress indicator

индикатор состояния, индикатор хода работы, индикатор выполнения

індыкатар стану, індыкатар працы, індыкатар выканання

прагрэс-індыкатар

properties

свойства

уласцівасці

property page

страница (вкладка) свойств

старонка (укладка) уласцівасцяў

Quick Launch taskbar

панель задач быстрого запуска

панэль задач хуткага запуску

Quick View

Быстрый просмотр

Хуткі прагляд

quit

выходить, выйти

выходзіць, выйсці

radio-button

переключатель, селектор, селективная кнопка, альтернатива

перамыкач, пераключальнік, селектар, селектыўная кнопка, альтэрнатыва

random access memory (RAM)

запоминающее устройство с произвольной выборкой, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

запамінальная прылада з адвольнай выбаркай, аператыўная запамінальная прылада (АЗП)

read only memory (ROM)

запоминающее устройство только для чтения, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

запамінальная прылада толькі для чытання, сталая запамінальная прылада (СЗП)

read-only

только для чтения

толькі для чытання

recognition

распознавание

распазнанне

reconstruct

перестраивать

перабудоўваць

рэканструяваць

reconstruction

перестройка

перабудова

рэканструкцыя

recovery

восстановление, лечение

аднаўленне, лячэнне

Recycle Bin

корзина

сметніца

redirect

перенаправить, перенаправление

перанакіраваць, перанакіраванне

redo

вернуть

вярнуць

refresh

обновить

абнавіць

region

регион

рэгіён

registration

регистрация

рэгістрацыя

registry

реестр

рэестр

remote

удаленный

падалены

remove

удалить

выдаліць

rename

переименовывать, переименовать

пераназываць, пераназваць, перайменьваць, перайменаваць

repeat

повторить

паўтарыць

replace

заменять, заменить

замяняць, замяніць

report

отчет

справаздача

рапарт

resolution

разрешение, разрешающая способность

адрозненне, адрознівальная здольнасць

рэзалюцыя

restart

перезапуск

перазапуск

рэстарт

restore

восстановить

узнавіць, аднавіць

resume

возобновить

аднавіць

retry

повторить

паўтарыць

run

выполнить, запускать, запустить

выканаць, запускаць, запусціць

sample

образец

узор

сэмпл

save

сохранить

захаваць

save all

сохранить все

захаваць ўсё

save as

сохранить как

захаваць як

scan

сканировать, сосканировать

сканаваць, сасканаваць

scanner

сканер

сканар

scanning

сканирование

сканаванне

screen

экран

экран

screen text

текст на экране

тэкст на экране

scroll

прокрутить

прагарнуць, пракруціць

scroll arrow

стрелка прокрутки

стрэлка прагорткі, пракруткі

scroll bar

полоса прокрутки

паласа прагорткі

scroll box

бегунок

лятунок, бегунок

scrolling

прокрутка

прагортка

скролінг

search

поиск

пошук

secondary window

подчиненное, вторичное окно

падпарадкаванае, другаснае акно

select

выделить, выбрать

вылучыць, выбраць, абраць, пазначыць

select all

выделить все

вылучыць усё

selection

выделение, выделенное

вылучэнне, вылучанае

self-extracting

самораспаковывающийся

самараспакоўны, самараспакавальны

send

отправить

даслаць, адправіць

send to

отправить

даслаць, адправіць

separate

разделить

падзяліць

server

сервер

сервер

set

установить, задать. назначить

надаць, прызначыць

settings

установки

налады

Settings menu

меню "Настройка"

меню "Наладка"

setup

установка

усталёўка

shared

общий, разделяемый, совместно используемый

супольны, агульны, сумесна выкарыстаны

shell

оболочка

абалонка

shortcut

ярлык

цэтлік

shortcut button

кнопка действия

кнопка дзеяння

shortcut icon

значок ярлыка

значок цэтліка

shortcut key

быстрый вызов, быстрая клавиша, клавиша быстрого вызова, "горячая" клавиша

хуткі выклік, хуткая клавіша, клавіша хуткага выкліку, "гарачая" клавіша

shortcut menu

контекстное меню

кантэкстнае меню

show

показать, отображать, отобразить

паказаць, адлюстроўваць, адлюстраваць

shut down

завершение работы, выключить компьютер

завяршэнне працы, выключыць кампутар

simple combo-box

поле ввода с зависимым списком

поле ўводу з залежным спісам

single-selection list box

список единственного выбора

спіс адзінага выбару

size menu

меню "Размер"

меню "Памер"

skin

обложка, кожа

вокладка, скура

скін

skip

пропускать, пропустить

прапускаць, прапусціць

slider

ползунок

паўзунок, лятунок

slot (memory slot)

гнездо (гнездо под память)

гняздо (гняздо пад памяць)

слот

smiley

смайлик, эмотикон

смайлік, усмешка

socket

сокет

сокет

solid

непрерывный

суцэльны

source

источник, исходный

крыніца, зыходны

source code

исходный код

зыходны код

сырэц

surge filter

сетевой фильтр

сеткавы фільтр

southbridge

южный мост

паўднёвы мост

space (disk space)

пространство, место (дисковое пространство, место на диске)

прастора (дыскавая прастора, месца на дыску)

space (spacebar)

пробел (клавиша пробела)

прабел (клавіша прабелу)

спэйс

speaker

колонка

калонка

specified

указанный

азначаны

спецыфікаваны

specify

указывать

азначаць

spin box

поле ввода со стрелками

поле ўводу са стрэлкамі

спінбокс

split

разделить

падзяліць

split bar

линия разбивки

лінія падзелу

split box

вешка разбивки

тычка падзелу

splitter

разделитель

падзельнік, распорка

start

пуск, начать

пуск, пачаць, распачаць

старт, стартаваць

Start button

кнопка "Пуск"

кнопка "Пуск"

Start menu

меню "Пуск"

меню "Пуск"

statistics

статистика

статыстыка

status

состояние, статус

стан

статус

status bar

панель (строка) состояния

панэль (радок) стану

панэль статусу

status notification area

область отражения состояния

вобласць адлюстравання стану

stop

остановить, стоп, остановка

спыніць, стоп, спын

stream

поток

струмень

subfolder

подпапка

падтэчка, падпапка

submenu

подменю

падменю

subscriber

подписчик

падпісант

system

система

сістэма

system unit

системный блок

сістэмны блок

tab

табулятор, вкладка, закладка

табулятар, укладка, закладка

target

назначение, цель

прызначэнне, мэта

target folder

папка назначения, целевая папка

тэчка прызначэння, мэтавая тэчка

taskbar

панель задач

панэль задач

template

шаблон

шаблон

term

термин

тэрмін

text box

текстовое поле

тэкставае поле

theme

тема

тэма

thumbnail

уменьшенное представление, миниатюрный вид, миниатюра

паменшаны, мініяцюрны выгляд, мініяцюра

title

заголовок

загаловак

тытул

title bar

заголовок

загаловак

toggle

выключатель, переключить

выключальнік, перамыкач, пераключыць, перамкнуць

tool

инструмент

прылада, інструмент

tool bar

панель инструментов

панэль прыладаў

тулбар

total

итого, общий

разам, выніковы, агульны

trash

корзина

сметніца

трэш

tree

дерево

дрэва

TreeView control

иерархический список, дерево

іерархічны спіс, дрэва

trial

испытательный, пробный

выпрабавальны

трыял

type

тип, вид, ввести, набрать

тып, выгляд, увесці, набраць

unavailable

недоступный, недоступно

недаступны, недаступна, недасяжны, недасяжна

undo

отменить

адмяніць

unfold

развертывание, развернуть

разгортванне, разгарнуць

unite

объединить

аб'яднаць

update

обновить

абнавіць

апдэйт

updating

обновление

абнаўленне

uninstall

удалить, деинсталлировать

выдаліць, дэўсталяваць, адусталяваць

дэінсталяваць, адінсталяваць

uninterruptible power supply (UPS)

источник бесперебойного питания (ИБП)

крыніца бесперапыннага сілкавання (КБС)

бесперапыннік, упс

user

пользователь, пользовательский

карыстач, карыстальнік, карыстацкі, карыстальніцкі

юзар, юзарскі

usual

обыкновенный, обычный

звычайны, звычны

variable

переменная

зменная, пераменная

version

версия

версія

vertex shader

вершинный шейдер

вяршынны шэйдар

videoboard

видеоплата, видеокарта

відэаплата, відэакарта

videocard

видеокарта, видеоплата

відэакарта, відэаплата

View menu

меню "Вид"

меню "Выгляд"

viewer

просмотрщик

прагляднік, праглядчык

в'юар, в'юэр

viewing

просмотр

прагляд

visit

посещение, посетить, посещать

наведванне, наведаць, наведваць

візіт

visual editing

наглядная правка, редактирование

навочная праўка, рэдагаванне

volume

(1) том, (2) громкость

(1) том, (2) гучнасць

web

паутина

павуцінне

вэб

web page

интернет-страница

інтэрнэт-старонка

вэб-старонка

web site

веб-сайт, веб-узел

вэб-сайт, вэб-вузел

What's This?

Что это такое?

Што гэта ёсць?

window

окно

акно

Windows Explorer

Проводник Windows

Правадыр Windows

wireless (keyboard, mouse)

беспроводная (клавиатура, мышь)

бесправадная (клавіятура, мыш)

wizard

мастер

майстар

word

слово, Ворд (текстовый редактор)

слова, Ворд (тэкставы рэдактар)

ворд

workbook

учебное пособие, конспект

вучэбны дапаможнік, канспект

yes

да

так

  Зваротная сувязь: 

Калі ў Вас ёсць дапаўненні / выпраўленні памылак / меркаванні наконт кампутарнага слоўніка - калі ласка, пішыце мне.

  Спасылкі на тэму: 

Copyright © Aleg Azarouski, 2001 - 2015.

Рейтинг@Mail.ru Rating All.BY